info

 

Deratyzacja - zwalczanie szczurów, odszczurzanie, zwalczanie myszy, zwalczanie gryzoni tel.: 501 236 925


Określenie DERATYZACJA powstało z połączenia łacińskich słów de - usuwanie, niszczenie; ratus - szczur. Deratyzacja jest zabiegiem mającym na celu zwalczanie, oraz odstraszanie wszelkiego rodzaju gryzoni - myszy, szczurów etc.

Miasta: Warszawa, Płock, Legionowo, Ciechanów, Sochaczew, Mława, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Pułtusk, Sierpc, Łomianki, Nasielsk, Raciąż, Modlin.

Gryzonie są odpowiedzialne za niszczenie elementów konstrukcji budynków, sprzętu - np. przegryzanie przewodów elektrycznych, niszczenie mebli, zanieczyszczanie odchodami produktów spożywczych, wyrządzanie znacznych strat materialnych i finansowych.

Szczury i myszy stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, szczególnie dla dzieci, osób starszych, oraz o osłabionym układzie odpornościowym. Gryzonie oprócz tego, iż niszczą dobra materialne, przenoszą także choroby odzwieżęce, pasożyty i bakterie. Kontakt z gryzoniami wywołuje również problemy zdrowotne związane z astmą i reakcjami alergicznymi.

Biologia gryzoni, a w szczególności olbrzymi potencjał reprodukcyjny, inteligencja, oraz cechy indywidualne tj: umiejętność unikania pułapek oraz specyficzne zwyczaje żywieniowe - przyczyniają się do braku skuteczności wielu programów zwalczania ich populacji. Właściwe poznanie zachowań gryzoni i ich zwyczajów ma ogromny wpływ na zadowalające rezultaty wdrażanych programów zwalczania szkodników.

Szczury i myszy mieszkają razem z ludźmi i mówiąc w przenośni "jedzą z tego samego stołu". Strach i niechęć do gryzoni komensalnych ( współżyjących z ludźmi ) są głęboko zakorzenione w wielu kulturach. W przypadku szczurów powodem może być ich związek z dżumą, która nadal jest przyczyną zachorowań i zgonów w wielu krajach świata. Myszy domowe, pomimo że nie są blisko kojarzone z chorobami, nie są mile widzianymi szkodnikami i nie tylko noszą społeczne piętno, ale i przenoszą ludzkie patogeny.

Szczury i myszy mogą być nosicielami wielu różnych pasożytów i zarazków chorób odzwierzęcych, przez co są nie tylko kłopotliwymi stworzeniami ale stają się szkodnikami zagrażającymi zdrowiu publicznemu.

Szczury preferują suche części sieci kanalizacyjnej, nieużywane rury i wykopy znajdujące się w sąsiedztwie szczelin lub wadliwych połączeń rur. Szczury często występują w mieszkaniach o niskim standardzie, w budynkach gęsto zaludnionych, których konstrukcja uniemożliwia zakładanie nor na zewnątrz. W takich warunkach zajmują one kuchnie i piwnice, współżyjąc z ludźmi co zwiększa ryzyko pogryzień. Zgodnie z wynikami pewnego badania, najczęstszymi ofiarami ugryzień szczurów są dzieci w wieku poniżej 5 lat, pochodzące z ubogich rodzin i mieszkające w warunkach poniżej standardów.

Zagrożenie dla zdrowia publicznego

Na schistosomatozę, jedną z około 40 chorób przenoszoną przez szczury, zachorowało już 200 milionów ludzi na świecie!. Szczury mogą również przenosić TYFUS PLAMISTY zwany durem szczurzym, salmonellę, leptospirozę, włośnicę, i gorączkę szczurzą. Badanie pokazuje że w Wielkiej Brytanii szczury wędrowne były nosicielem 13 różnych pasożytów i zarazków chorób ludzkich. Z 510 szczurów wędrownych wszystkie miały pchły, 67% miało roztocza, a 38% miało wszy. Żaden nie miał kleszczy. Pasożyty gryzoni działają jako nosiciele poważnych chorób, np. pierwotnym wektorem dżumy są pchły szczurów azjatyckich. Ugryzienia szczurów powodują infekcje. Myszy przenoszą pasożyty oraz zarazki chorób odzwierzęcych. Roznoszą takie choroby jak : toksoplazmozę, dur szczurzy i ospę riketsjową. Ostatnie badania wykazały że myszy domowe przenoszą wirusa guza gruczołu sutkowego, który może być przyczyną raka piersi.

Podejmowane przez nas działania to:

- deratyzacja jednorazowa lub cykliczna (szczury, myszy)
- montaż i dalsza obsługa karmników
- montaż pułapek
- zabezpieczenie obiektów przed gryzoniami, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
- stały monitoring obiektów (osiedla mieszkaniowe, bloki mieszkalne, domy, mieszkania, garaże, lokale produkcyjne i usługowe, gastronomiczne)

Myszy i szczury zwalczamy przy użyciu środków najnowszej generacji. Zawierają one substancje zwabiające (hormonalne) oraz mumifikujące zatrute i padłe gryzonie. Trucizny rozmieszcza się w tzw. stacjach/karmnikach deratyzacyjnych, aby zabezpieczyć przed przypadkowym kontaktem człowieka lub spożyciem przez zwierzęta domowe.

Metody zwalczania: mechaniczne, chemiczne.