info

 

Polityka prywatności/ochrony danych osobowych (cookies i RODO)


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem RODO zmieniliśmy naszą Politykę Prywatności dot. ochrony danych osobowych.

Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych w firmie HYDROSANIT Zwalczanie Szkodników

Od 25 maja 2018r. obowiązuje nowe prawo dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) przygotowaliśmy zestaw niezbędnych informacji w tym zakresie.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma HYDROSANIT, ul. Północna 5, 09-100 Płońsk

Kontakt z firmą HYDROSANIT jest możliwy poprzez: e-mail (zakładka kontakt), pocztę tradycyjną - pod adresem: HYDROSANIT, ul. Północna 5, 09-100 Płońsk, telefon – pod numerem: +48 500 771005.

Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane zostały nam podane przez Państwa osobiście, pisemnie lub drogą mailową, kiedy zdecydowaliście się na skorzystanie z usług HYDROSANIT Zwalczanie Szkodników.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych w celu wykonania usługi/wystawienia dokumentów potwierdzających jej wykonanie ma charakter dobrowolny.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Państwa dane są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) – c) oraz f) RODO w celach: wystawiania faktur i przyjmowania płatności; wystawiania protokołów pozabiegowych; windykacji należności oraz obrony przed roszczeniami; archiwalnych.

Jak długo Państwa dane osobowe są przetwarzane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa: 1) dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO); 2) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO);3) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 4) ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku ) w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.; 6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO); 7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO. Właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Profilowanie. Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.